Poznaj etapy zakupu mieszkania

1

Wybierz mieszkanie
 i formę finansowania

W pierwszym etapie Twojej decyzji o zakupie mieszkania, możemy polecić Doradców
finansowych. Dysponując pełną ofertą kredytową polskich banków, pomogą wybrać Ci
najkorzystniejszą ofertę. 

2

Dostosuj mieszkanie
do swoich potrzeb

To odpowiedni moment na wprowadzenie indywidualnych zmian w aranżacji wybranego przez Ciebie mieszkania. Pomoże Ci w tym nasz Koordynator do zmian lokatorskich. Własne poprawki możesz wprowadzić zarówno w architekturze lokalu, jak i w instalacji wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej czy elektrycznej.

3

Podpisz umowę
deweloperską

Kancelaria Notarialna przygotuje umowę deweloperską, zgodnie z przepisami ustawy
deweloperskiej z dnia 16.09.2011 r. Koszt przygotowania i odczytania aktu notarialnego umowy deweloperskiej zostanie podzielony po połowie pomiędzy nabywcą mieszkania
a deweloperem. W szczegółowym przygotowaniu umowy deweloperskiej pomoże Ci
pracownik naszego działu sprzedaży.

4

KONTROLUJ
POSTĘP PRAC

W każdej chwili masz prawo zapytać nas o stan prawny lub stopień zaawansowania prac
budowlanych inwestycji, w której wybrałeś dla siebie mieszkanie. 

5

WYKOŃCZ MIESZKANIE
POD KLUCZ

Skorzystaj z usługi profesjonalnego wykończenia wnętrz w swoim nowym mieszkaniu.
Zaoszczędź czas i ciesz się fachowo i terminowo wykonaną pracą. Sprawdź szczegóły

6

czas
na odbiór!

Po zakończeniu budowy i uzyskaniu przez nas pozwolenia na użytkowanie budynku,
w którym znajduje się Twoje mieszkanie, jesteśmy gotowi na przekazywanie mieszkań.
W tym etapie otrzymasz klucze i protokół wraz z pełną dokumentacją Twojego mieszkania.

7

PODPISZ UMOWĘ
PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI

Akt notarialny umowy przyrzeczonej to po prostu umowa, która ostatecznie przenosi
na Ciebie prawo własności zakupionego mieszkania. Jest to dokument przygotowywany
w Kancelarii Notarialnej. Tym razem to Ty pokrywasz koszt przegotowania i odczytu aktu.

8

KORZYSTAJ Z OBSŁUGI
POSPRZEDAŻOWEJ

Jeśli masz pytanie lub napotkałeś na jakikolwiek problem, koniecznie nas powiadom 
(np. korzystając z formularza kontaktowego lub kontaktując się bezpośrednio
z Administratorem budynku).

 

Obowiązek informacyjny

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy.

 

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby związane z zawarciem i wykonaniem umowy jest Constructa Plus Sp.zo.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu 60-616, przy ul. Małopolskiej 8. (dalej jako „Constructa Plus”)

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Constructa Plus możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail. daneosobowe@constructa.com.pl

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Constructa Plus moich danych osobowych?

W pierwszej kolejności potrzebujemy otrzymać od Ciebie zapytanie dotyczące przedstawianych przez nas produktów. W tym celu potrzebujemy następujący zestaw Twoich danych: imię, nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej. Podczas procesu realizacji  umowy twoje dane zostaną uzupełnione o dane niezbędne do jej wykonania np.: imiona rodziców, adres zamieszkania, zameldowania, nr; kont bankowych, miejsce urodzenia, stan cywilny)

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako podmiot gospodarczy, a celem tego przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy, z Tobą jako osobą której dane dotyczą. Art. 6 ust.1. RODO. (pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz na końcu formularza)

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Jako podmiot gospodarczy dbamy o poufność twoich danych. Z uwagi na konieczność realizacji celu zawarcia i wykonania umowy z Twoją osobą , przy zachowaniu odpowiedniej organizacji pracy, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 

  1. Podwykonawcą jako dostawca usługi materiałów, współpracujących z Constructa Plus w celu realizacji podstawowej działalności gospodarczej.
  2. Dostawcą usług prawnych i doradczych (kancelarią prawnym i notarialnym)
  3. Dostawcą usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację zawarcia i wykonania umowy (dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie i pocztowe, zarządcy nieruchomościami)
  4. Osobą upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Jeżeli jesteś naszym klientem i zawarliśmy z Toba umowę, mamy obowiązek przechowywania twoich danych:

- Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego.

- Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

- Twoja dokumentacja ( umowy, oświadczenia związane z zawarciem i realizacją umowy) są przechowywane  bezterminowo.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży. Brak zgody uniemożliwi przedstawieniu interesującej Cię oferty, oraz przeprowadzeniu działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy.

Jakie mam prawa?

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Posiadasz również prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Definicje i skróty.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE.